Test deg selv: Hvor miljøbevisst er du?

En selvransakelse! Gi deg selv et poeng for hver riktig bekreftelse. Se nøkkelen nederst på siden.  Sammenlign resultatet med dine venner!

Mat

 • Jeg tar vare på og spiser opp alle matrester
 • Jeg kjøper og bruker gjerne mat som er gått ut på dato
 • Jeg kjøper ikke mer mat enn jeg vet blir spist
 • Jeg plukker bær/sopp i naturen og bereder fangsten for vinterlagring
 • Jeg bruker lite kjøtt og mye grønnsaker
 • Jeg koker potetene med skallet på
 • Jeg bruker den eldste maten først
 • Får jeg for mye mat deler jeg med andre
 • Jeg er slank og spiser eller drikker ikke mer enn jeg bør
 • Jeg verken røyker eller drikker meg full.

Bolig

 • Jeg har liten bolig
 • Jeg leier ut
 • Jeg bor nært arbeidsstedet mitt
 • Jeg bor sammen med andre
 • Jeg har ikke hytte, eller jeg deler den med andre så den blir fullt utnyttet
 • Jeg lider ikke av oppussingshysteri
 • Jeg fikser det aller meste selv, reparerer og hører ikke til dem som får ting gjort av andre
 • Jeg har peiling på planteartene som er forbudt i Norge og lar dem ikke spre seg fra min hage.
 • Jeg har kjøkkenhage, bærbusker og frukttrær heller enn prydplanter i hagen min.
 • Jeg har bygget huset mitt på en fjellknaus, ikke på dyrkbar mark.
 • Jeg beflitter meg på å redusere avfallmengdene, utnytter avfallet og kildesorterer resten.

Transport

 • Jeg har ikke bil
 • Jeg går eller bruker sykkelen i stor grad
 • Jeg reiser helst med tog, buss eller båt
 • Jeg samler opp mine kjørebehov og utretter mest mulig på samme turen.
 • Når jeg kjører, forsøker jeg å ta med kolleger eller andre som skal samme vei.
 • Har jeg bil så er den liten, jeg kjører med moderat hastighet og jeg kjører ikke unødig.
 • Jeg arbeider mot veiutbygningehysteriet og vil ikke ha mer av våre grønne området lagt under asfalt.
 • Jeg vil heller oppleve mer av mitt eget land enn å dra til verdens ende.
 • Når jeg kjører bil vet jeg hva som øker energiforbruket, innretter meg etter det og noterer stadige forbedringer.

Samfunn og Sosialt

 • Jeg vet at det er vår egen opprustning som skaper utrygghet og gir fare for krig og å bli angrepet. Jeg arbeider for  nedrustning
 • Jeg deltar ikke på noen måte i det militære
 • Jeg tar helst parti med de svake i samfunnet
 • Jeg vet at overbefolkning er den største trusselen mot vår eksistens og arbeider for at vi, også i Norge, bør redusere barnefødslene til under to pr. familie
 • Jeg deltar aktiv i sosiale lag som arbeider for fred og miljø
 • Jeg skriver om fred, befolkningskontroll og miljø i avisene og på nettet
 • Jeg har venner i alle aldre og samfunnslag
 • Jeg har et bevisst forhold til bruk, gjenbruk og resirkulering og har en peiling på alternativene som svarer seg best for samfunnet
 • Jeg er med i et politisk parti for å påvirke partiet i retning av nedrustning, barnebegrensing og
 • I vår familie skal vi i alle fall ikke få mer enn to barn.
 • Jeg oppfordrer stadig mine bekjente til å slutte å røyke, drikke og leve sunt
 • Ser jeg noen som kaster fra seg ting i naturen, stort eller lite, nevner jeg det for dem på en hyggelig måte og foreslår at de endrer oppførsel

Økonomi

 • Jeg har ikke fritidsbåt annet enn robåt
 • Jeg er fornøyd med den lønna jeg får og har ikke problemer med at den skal strekke til.
 • Jeg har ikke forbrukslån
 • De aller fleste av mine investeringer gjør jeg på finn.no eller på loppemarked.
 • Jeg bruker ikke opp pengene mine og sørger hele tiden for at sparekontoen vokser!
 • Jeg kaster aldri noe som er brukbart, gir det heller bort eller selger det.
 • Jeg vet at det ikke er vekst i økonomien som skaper reell forbedring i samfunnet.
 • Jeg mener mitt og almenhetens lønnsnivå er høyt nok og at høyere lønn forårsaker unødvendig forbruksøkning
 • Jeg mener at systemet med streikerett for lønnsøkning fører til skjev lønnsutvikling, og tror at et system med offentlig styring av det alminnelige lønnsnivå kunne være klokere og mer rettferdig
 • Jeg mener inflasjon er et onde

Energi

 • Jeg bruker varmepumpe
 • Jeg varmer opp bare de rom som er i aktiv bruk
 • Jeg slår på varmen i passe tid før jeg kommer, og av i passe tid før jeg går
 • Jeg kler godt på meg og holder romtemperaturen lav
 • Jeg bruker sparedusj
 • Jeg bruker trykkoker og lokk på kasserollene
 • Jeg begrenser bruken av varmt vann
 • Jeg lar ikke maten fosskoke
 • Jeg vet hvilke lyskilder som er mest energieffektive og bruker dem.
 • Jeg vet hvor jeg har de største varmetapene i boligen min, og har utført fornuftig etterisolering.
 • Jeg ivrer for flere vindmøller og lignende i området hvor jeg bor

Svarnøkkel:
Talte du opp bekreftelsene dine?

50 – 63 positive bekreftelser:    Strålende! Du kan være et forbilde for oss alle! Kanskje kan du kan hjelpe oss til en bedre verden!

40 – 49 positive bekreftelser:    Bra! Du later til å være et tenkende ansvarlig menneske som hegner om livet og naturen!

25 – 39 positive bekreftelser:    Tja. Du er vel neppe stort bedre enn folk flest, eller knapt så det!

0 – 24 positive bekreftelser:      Hm. Kan dette være riktig? Er du virkelig et miljøsvin? Du har i alle fall betydelig rom for forbedringer!