Test deg selv: Hvor miljøbevisst er du?

En selvransakelse! Gi deg selv et poeng for hver riktig bekreftelse. Se nøkkelen nederst på siden.  Sammenlign resultatet med dine venner!

Mat

 • Jeg tar vare på og spiser opp alle matrester
 • Jeg kjøper og bruker gjerne mat som er gått ut på dato
 • Jeg kjøper ikke mer mat enn jeg vet blir spist
 • Jeg plukker bær/sopp i naturen og bereder fangsten for vinterlagring
 • Jeg bruker lite kjøtt og mye grønnsaker
 • Jeg koker potetene med skallet på
 • Jeg bruker den eldste maten først
 • Får jeg for mye mat deler jeg med andre
 • Jeg er slank og spiser eller drikker ikke mer enn jeg bør
 • Jeg verken røyker eller drikker meg full.

Bolig

 • Jeg har liten bolig
 • Jeg leier ut
 • Jeg bor nært arbeidsstedet mitt
 • Jeg bor sammen med andre
 • Jeg har ikke hytte, eller jeg deler den med andre så den blir fullt utnyttet
 • Jeg lider ikke av oppussingshysteri
 • Jeg fikser det aller meste selv, reparerer og hører ikke til dem som får ting gjort av andre
 • Jeg har peiling på planteartene som er forbudt i Norge og lar dem ikke spre seg fra min hage.
 • Jeg har kjøkkenhage, bærbusker og frukttrær heller enn prydplanter i hagen min.
 • Jeg har bygget huset mitt på en fjellknaus, ikke på dyrkbar mark.
 • Jeg beflitter meg på å redusere avfallmengdene, utnytter avfallet og kildesorterer resten.

Transport

 • Jeg har ikke bil
 • Jeg går eller bruker sykkelen i stor grad
 • Jeg reiser helst med tog, buss eller båt
 • Jeg samler opp mine kjørebehov og utretter mest mulig på samme turen.
 • Når jeg kjører, forsøker jeg å ta med kolleger eller andre som skal samme vei.
 • Har jeg bil så er den liten, jeg kjører med moderat hastighet og jeg kjører ikke unødig.
 • Jeg arbeider mot veiutbygningehysteriet og vil ikke ha mer av våre grønne området lagt under asfalt.
 • Jeg vil heller oppleve mer av mitt eget land enn å dra til verdens ende.
 • Når jeg kjører bil vet jeg hva som øker energiforbruket, innretter meg etter det og noterer stadige forbedringer.

Samfunn og Sosialt

 • Jeg vet at det er vår egen opprustning som skaper utrygghet og gir fare for krig og å bli angrepet. Jeg arbeider for  nedrustning
 • Jeg deltar ikke på noen måte i det militære
 • Jeg tar helst parti med de svake i samfunnet
 • Jeg vet at overbefolkning er den største trusselen mot vår eksistens og arbeider for at vi, også i Norge, bør redusere barnefødslene til under to pr. familie
 • Jeg deltar aktiv i sosiale lag som arbeider for fred og miljø
 • Jeg skriver om fred, befolkningskontroll og miljø i avisene og på nettet
 • Jeg har venner i alle aldre og samfunnslag
 • Jeg har et bevisst forhold til bruk, gjenbruk og resirkulering og har en peiling på alternativene som svarer seg best for samfunnet
 • Jeg er med i et politisk parti for å påvirke partiet i retning av nedrustning, barnebegrensing og
 • I vår familie skal vi i alle fall ikke få mer enn to barn.
 • Jeg oppfordrer stadig mine bekjente til å slutte å røyke, drikke og leve sunt
 • Ser jeg noen som kaster fra seg ting i naturen, stort eller lite, nevner jeg det for dem på en hyggelig måte og foreslår at de endrer oppførsel

Økonomi

 • Jeg har ikke fritidsbåt annet enn robåt
 • Jeg er fornøyd med den lønna jeg får og har ikke problemer med at den skal strekke til.
 • Jeg har ikke forbrukslån
 • De aller fleste av mine investeringer gjør jeg på finn.no eller på loppemarked.
 • Jeg bruker ikke opp pengene mine og sørger hele tiden for at sparekontoen vokser!
 • Jeg kaster aldri noe som er brukbart, gir det heller bort eller selger det.
 • Jeg vet at det ikke er vekst i økonomien som skaper reell forbedring i samfunnet.
 • Jeg mener mitt og almenhetens lønnsnivå er høyt nok og at høyere lønn forårsaker unødvendig forbruksøkning
 • Jeg mener at systemet med streikerett for lønnsøkning fører til skjev lønnsutvikling, og tror at et system med offentlig styring av det alminnelige lønnsnivå kunne være klokere og mer rettferdig
 • Jeg mener inflasjon er et onde

Energi

 • Jeg bruker varmepumpe
 • Jeg varmer opp bare de rom som er i aktiv bruk
 • Jeg slår på varmen i passe tid før jeg kommer, og av i passe tid før jeg går
 • Jeg kler godt på meg og holder romtemperaturen lav
 • Jeg bruker sparedusj
 • Jeg bruker trykkoker og lokk på kasserollene
 • Jeg begrenser bruken av varmt vann
 • Jeg lar ikke maten fosskoke
 • Jeg vet hvilke lyskilder som er mest energieffektive og bruker dem.
 • Jeg vet hvor jeg har de største varmetapene i boligen min, og har utført fornuftig etterisolering.
 • Jeg ivrer for flere vindmøller og lignende i området hvor jeg bor

Svarnøkkel:
Talte du opp bekreftelsene dine?

50 – 63 positive bekreftelser:    Strålende! Du kan være et forbilde for oss alle! Kanskje kan du kan hjelpe oss til en bedre verden!

40 – 49 positive bekreftelser:    Bra! Du later til å være et tenkende ansvarlig menneske som hegner om livet og naturen!

25 – 39 positive bekreftelser:    Tja. Du er vel neppe stort bedre enn folk flest, eller knapt så det!

0 – 24 positive bekreftelser:      Hm. Kan dette være riktig? Er du virkelig et miljøsvin? Du har i alle fall betydelig rom for forbedringer!

 

Vil våre Provokasjoner føre til Kald Krig?

Rune Andersen fra Antidoping Norge er stolt av seg selv fordi han kompromissløst får jaget de russiske friidrettsutøverne ut av OL etter dopingskandaler. Snart ingen nasjoner har kunnet se seg fri for doping! Hvorfor sile ut Russland? Hva om de heller hadde stengt ut alle som bevislig har dopet seg hva enten de er russere, kenyanere, norske eller fra USA?
Franskmennene sanksjonerte mot russiske pøbler på fotballarenaene under EM. Var ikke de først blitt tirret opp av likeså drøy engelsk pøbel? Englenderne fikk ingen sanksjoner mot seg.
Erna begrunner det med ”stadig mer uforutsigbare naboer i øst”, og vil ruste opp med ubåter og annen livsfarlig faenskap i nordområdene. Meg bekjent har ikke russerne vært uhøviske eller truende mot oss på noen som helst måte.
Alle våre reportere har konsekvent lært å snakke om russisk annektering av Krim. I virkeligheten vet vi godt at Russerne hadde overlatt Krim til tilhørende Ukraina, men nødig ville miste fotfestet da Ukraina ville bli vestlig. Der var da også en demokratisk folkeavstemning. Over 96% ville beholde tilslutningen til Russland. Alle var fornøyde! Hvorfor da koke så mye vond suppe på dette og lage meningsløse sanksjoner mot Russland?
De Ukrainske østlige provinsene Donetsk og Luhansk ville beholde sine tette bånd til Russland. De utgjør 9% av arealet, 16 % av befolkningen og har ca 60 % russere. Da Poroshenko ble president lovet han dem folkeavstemning. Så kom USA’s Dick Cheney farende, og neste dag var folkeavstemningen glemt! Hvorfor i all verden tvinge disse provinsene inn under vestens paraply når de absolutt ikke vil? Er det god demokratisk skikk? Hvorfor pøse inn våpen og penger for å tvinge dem?
Nei Putin likte bestemt ikke dette, men på tross av at han må ha blitt mektig provosert, tror jeg vi kan være glad at han har holdt seg noenlunde i skinnet!
Russerne har bombet i Syria. Det var en skandale. Men tenker en over at NATO og Norge helt siden starten der, både har ildnet rebellene til strid og vært med å krige, er vi sannelig ikke bedre! Vi har virkelig vært med å ødelegge landet!
Så kommer marionetten Stoltenberg og proklamerer at NATO vil utplassere våpen og krigere langs den russiske grensen. Har de gått fullstendig fra vettet? Begriper de overhodet ikke at det vil være en fryktelig økning av provokasjonene? Tror de virkelig at det vil avskrekke russerne fra å ta til motmæle?
Skal tro om ikke provokasjonene etter hvert har blitt så grove at russerne virkelig vil føle seg tvunget til også å starte opprustning? Jo visst , NATO kan skape skrekk, men slett ikke avskrekking! Ikke vent at russerne skal sitte rolig og se på sånt! Normal reaksjon er dessverre å svare med samme mynt, og før vi vet ord av det er vi midt i et våpenkappløp og en ny forferdelig kald krig startet av NATO.
Bjørn

Bilder.

Sammen skal vi REDDE VERDEN!
Sammen skal vi REDDE VERDEN!

 

In summer I met a flowerfly. It ate happily. It did not bite me. It had nothing to bite with, no weapons, no defence. I was not afraid, so I did not kill it. We lived happily together ever after Your Weapons are dangerous for you!.
In summer I met a flowerfly. It ate happily. It did not bite me.
It had nothing to bite with, no weapons, no defence.
I was not afraid, so I did not kill it. We lived happily together ever after ):
Your Weapons are dangerous for yourself!.

IMG_6369HPIM1470IMG_2101 Skånsom utnyttelse av ressursene i naturen.  Kantarell, makrell og markjordbær hjemme på taket

kopi-av-hpim1292Hjemmesnekret i Oslo. Det er bedre å bo godt enn å bo flott!

img_4305Trim er bra, men best når det kommer noe ut av den!

hpim1439   Bli selvhjulpen du også!

hpim1319        En Ypperlig bilvei uten stress og  med glede av turen!

img_2710       La oss fare pent med naturen. Det var ikke jeg som tok livet av den!

skann0045skann0014         Det er bedre å dra på fjellet enn til Maljorka!